Indhold

Personalejuridisk bistand

KL tilbyder specialiseret personalejuridisk konsulentbistand på bl.a. følgende række områder:

Personalejuridiske undersøgelser
Undersøgelserne kan fx gennemføres, hvis der er alvorlige samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, mistanke om ulovlig administration eller behov for at afdække tjenstlige forseelser mv.

Vanskelige personalesager
Juridisk bistand i konkrete sagsforløb som fx:

  • Bistand i sager ved fx Ligebehandlingsnævnet, statsforvaltningerne, Folketingets Ombudsmand m.fl.
  • Afvikling af tjenstligt forhør
  • Afskedigelsessager

Specialområder

  • Tjenestemandspension
  • Fusion af kommunale virksomheder og institutioner
  • Hjælp til at afklare persondatalovens betydning i den daglige personaleadministration

Ansættelseskontrakter for chefer og direktører
Direktører m.v. ansættes ofte på åremål eller kontrakt. KL kan bistå kommunen med at udarbejde de nødvendige kontrakter og forhandle dem med de faglige organisationer.

Andre juridiske problemstillinger
KL tilbyder også rådgivning og konsulentbistand indenfor en række offentlig- og privatretlige problemstillinger, herunder EU-retlige,  så som, selskabsret, immatrialret, aftaleret, konkurrenceret,  m.v. som har betydning for kommunerne.

For mere information kontakt venligst Steen Ballegaard, 3370 3416, sbb@kl.dk

Annonce
Annonce

Annonce