Indhold

Nyhedsbrevet LPNyt

Her kan du finde LPNyt (Løn- og personalenyt) fra 2010-2016

 • 15.03.17 12:30

  LPNyt nr. 2017:01 - Ny ferieaftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (O.15)

  KL og Forhandlingsfællesskabet har revideret ferieaftalen. Der findes nu én fælles ferieaftale på det kommunale område. Den reviderede ferieaftale trådte i kraft den 1. april 2015.

 • 01.07.16 09:45

  LPNyt nr. 2016:03 - Rammeaftale om det sociale kapitel 2016

  KL og Forhandlingsfællesskabet har revideret Rammeaftale om det sociale kapitel. Ændringerne aftalt ved O.15 er nu indarbejdet og Rammeaftalen er opdateret i forhold til gældende lovgivning, ligesom der er foretaget redaktionelle ændringer. KL og Forhandlingsfællesskabet har desuden udarbejdet et fælles forståelsespapir om inddragelse af tillidsrepræsentanter i forbindelse med oprettelse af løntilskudsjob og virksomhedspraktik, herunder nytteindsats.

 • 01.04.16 09:00

  LPNyt nr. 2016:02 - Afskedigelse og anvendelse af offentlig digital post

  Visse institutioner og virksomheder inden for overenskomsternes dækningsområde, kan ikke afsende Offentlig Digital Post, og for disse er der aftalt en anden mulighed for fremsendelse i forbindelse med underretning om bl.a. (påtænkt) afsked.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce