Indhold

Det Velfærdsteknologiske Landkort

Om kortet

Det velfærdsteknologiske landkort er et sted, hvor kommunerne kan dele erfaringer med hinanden. Landkortet er velbesøgt, da det er et let tilgængeligt sted til at skabe sig et hurtigt overblik inden for specifikke områder og målgrupper, lige som det er muligt at finde kontaktoplysninger på personer, som ligger inde med gode og dårlige erfaringer, som er værd at dele.

KL bruger desuden landkortet til at følge udviklingen på området, og oplysningerne fra kortet vil fra 2017 og frem blive brugt i årlige statusmålinger udført af KL's Center for Velfærdsteknologi. Det er derfor vigtigt, at de projekter, der ligger på kortet, er ajourførte med den aktuelle status i den enkelte kommune.

Kommunernes bidrag

For at databasen bliver så aktuel som muligt er det op til den enkelte kommune at bidrage med oplysninger om deres velfærdsteknologiske løsninger. Vi anmoder derfor alle kommuner om at holde kortet opdateret løbende, således at kortet bliver aktuelt og anvendeligt.

Hvordan gør du

For at tilgå kortet kan du klikke her eller på menuen "Se kortet". Når du har oprettet eller redigeret et projekt, skal det godkendes af en medarbejder i Center for Velfærdsteknologi. Det gør vi for at sikre, at det kun er kommunale folk der deler viden på landkortet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Andy Schultz Kristensen

Telemedicinsk landkort

MedCom har udviklet et telemedicinsk landkort, som har flere ligheder med dette landkort. Da både informationsniveauet og anvendelsen af de indtastede data har forskellig karakter, har KL’s Center for Velfærdsteknologi valgt at udvikle et kort specifikt til velfærdsteknologi. Du kan her læse mere om MedComs telemedicinske landkort, som vi ligeledes opfordrer til at gøre brug af.

Annonce
Annonce

Annonce