Indhold

KKR - Rammeaftaler

Hvert år skal de danske kommuner i samarbejde med regionsrådene udarbejde en Rammeaftale, der indeholder to dele, én styringsaftale og én udviklingsstrategi for socialområdet.

I nedenstående bjælker kan du finde oplysninger om rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet.

Nyheder

  • 22.03.18

    Ny runde i ledernetværket på området for udsatte børn og unge 2018-21

    Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL har i dag udsendt invitation til de kommunale chefer og ledere på det udsatte børne- og ungeområde til en ny runde i Børne- og Socialministeriets ledernetværk på det udsatte børne- og ungeområde i perioden 2018-2021. KL står for faciliteringen af netværket.

  • 05.03.18

    KL's konference om Børn & Unge med psykiske vanskeligheder 20. marts 2018

    KL sætter på dette års konference spot på Børn & Unge med psykiske vanskeligheder. Konferencen afholdes denne gang tirsdag den 20. marts på Nyborg Strand. Over 500 politikere, embedsmænd og udstillere fra både kommuner, organisationer og private virksomheder har allerede tilmeldt sig. Du kan nå det endnu, vi har stadig åbent for tilmeldinger lidt endnu (efter "først-til-mølle"-princippet).

Annonce
Annonce

Annonce