Indhold

Fælles Faglige Begreber

Brobygning mellem sagsbehandlere og medarbejdere på sociale tilbud skal imødekomme borgernes og medarbejdernes ønsker om mere sammenhæng på handicap- og udsatte voksne-området

Mere sammenhæng mellem myndighed og udfører

Ved at benytte et fælles fagligt begrebsapparat for borgernes funktionsevne, skal fagområderne opnå en mere ensartet og meningsfuld dokumentationspraksis.

Initiativet skal desuden skabe en fælles forståelse af de faglige begreber, der anvendes på områderne, så rammerne for den tværfaglig dialog optimeres. På denne måde skabes der et fælles fundament mellem de forskellige instanser

Læs mere om, hvorfor Fælles Faglige Begreber er sat i søen

Dette understøtter muligheden for at skabe større viden om effekten af de sociale indsatser – i de enkelte borgerforløb samt på tværs af tilbud og kommunegrænser.

Borgerne skal herigennem opleve en mere sammenhængende helhedsindsats.

Her kan du læse Spørgsmål og svar om projekt Fælles Faglige Begreber.

Nyheder & Presse

Annonce
Annonce

Annonce