Indhold

Styring og økonomi

Læs her om styring og økonomi på sundhedsområdet, herunder sundhedsøkonomi, kommunernes organisering af sundhedsområdet og samarbejdsaftaler.

Sundhedsøkonomi

På denne side finder du informationer og anbefalinger vedr. arbejdet med sundhedsøkonomi. Heriblandt via følgende link: DRG - Dansk Casemix-system samt i nyhedsboksen nederst på siden.

Sundhedsaftaler

Regioner og kommuner indgår sundhedsaftaler. De samabejder i regi af sundhedskoordinationsudvalget om varetagelse af indsatsen på sundhedsområdet for at sikre et sammenhængende forløb.

Du kan læse om Sundhedsstyrelsens sundhedsaftaler ved at klikke her: SST Sundhedsaftaler. Yderligere informationer vedrørende sundhedsaftaler, publiceres i nyhedsboksen nederst på siden.

De regionale kommunekontaktråd (KKR)

Du finder link til de regionale kommunekontaktråd i boksen til højre.

 

Nyheder

Annonce
Annonce

Annonce