Indhold

Affald og ressourcer

Affald skal i fremtiden i højere grad ses som en ressource. Regeringen har som styringsgrundlag for affaldshåndteringen fremlagt to ressourcestrategier, der skal forebygge affald, fremme genanvendelse med fokus på kredsløb, cirkulær økonomi og symbioser.

KL arbejder på så stor kommunal indflydelse på affaldssektoren som muligt, gennem interessevaretagelse nationalt og i EU. KL har desuden fokus på jordforureningsområdet, de digitale systemer på affaldsområdet samt arbejdet med en langsigtet løsning på opbevaringen af radioaktivt affald i Danmark.

Aktuelt

  • Debatindlæg

    Debatindlæg: Undgå symptombehandling af plastproblemet

    Udfordringen med genanvendelse af plast løses ikke ved at fjerne anvisningsretten. Kommunernes anvisningsret er tværtimod borgernes garanti for god miljømæssig håndtering af plastaffaldet, skriver Jørn Pedersen i et debatindlæg.

  • Debatindlæg

    Debatindlæg: Ja tak til cirkulære frikommuneforsøg

    Cirkulær økonomi rammer lige ned i det arbejde, kommuner dagligt laver med en bæredygtig grøn omstilling. Det handler blandt andet om at tilpasse vores samspil mellem produktion og forbrug, og hvordan vi håndterer affald, skriver Jørn Pedersen i et debatindlæg på Altinget.dk.

Arrangementer

Annonce

Annonce




Annonce

Annonce