Indhold

Internationalt udvalg

Internationalt Udvalg beskæftiger sig blandt andet med principielle og generelle EU-spørgsmål samt øvrige internationale relationer.

Internationalt Udvalgs ansvarsområder: 
 • Principielle og generelle EU-spørgsmål
 • Øvrige internationale relationer.

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • EU's Regionsudvalg
 • Europarådets Kommunalkongres
 • Den Europæiske Kommuneforening
 • Verdensorganisationen "United Cities and Local Governments".

Udvalgets medlemmer

 • Formand: Erik Flyvholm (V), Lemvig
 • Næstformand: Kirstine Bille (F), Syddjurs
 • Kirsten Jensen (A), Hillerød
 • Per Bødker Andersen (A), Kolding
 • Jens Christian Gjesing (A), Haderslev
 • Per Nørhave (O), Ringsted
 • Karen Melchior (B), København
 • Jens Ive (V), Rudersdal
 • Anders Rosenstand Laugesen (V), Skanderborg