Indhold

KL's Internationale udvalg

Internationalt udvalg er et af de seks stående udvalg under KL's bestyrelse, der varetager opgaver inden for EU-spørgsmål og andre internationale emner. Internationalt udvalgs overordnede opgave er:

  • at sikre danske kommuners interesser varetages bedst muligt i EU
  • at udbrede kendskabet til EU blandt politikere og medarbejdere i kommunerne samt skabe opmærksomhed om EU's betydning for kommunernes arbejde.

Den internationale opgave er vokset betydeligt med årene, eftersom EU-lovgivning får stadig større betydning for kommunerne. 

KL's Internationale udvalg består af: 

Per Bødker Andersen (A)

Erik Flyvholm (V)

Jens Christian Gjesing (A)

Jens Ive (V)

Marc Perera Christensen (C)