Indhold

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi
Kommunerne har en stærk tradition for at stå sammen om at udvikle brugen af teknologi og udnytte digitale muligheder. Et samarbejde der i stigende grad bliver vigtigt i takt med, at den digitale udvikling accelererer.

KL har i 2016 lanceret en fælleskommunal digital handlingsplan, som skal understøtte kommunernes arbejde med digitale løsninger og teknologi. Den fælles kommunale digitale handlingsplan består af i alt 30 initiativer, som sætter retning for det fælles digitaliseringsarbejde frem mod 2020.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og -handlingsplan supplerer den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blev offentliggjort i maj 2016.

Fælleskommunal digital handlingsplan
Handlingsplanen sætter rammerne for det fælleskommunale samarbejde om digitalisering.

Her er der særligt fokus på de digitale fundamenter, som er nødvendige for at få mest ud af digitaliseringen. Derfor er der tværgående initiativer om sammenhængende digitale services, it-sikkerhed, digitale kompetencer og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur.

Handlingsplanen har desuden et stort fokus på at understøtte målsætningerne på de kommunale fagområder. Derfor er der initiativer om bl.a. bedre bred af grunddata, øget anvendelse af velfærdsteknologi, samt udvikling af digitale muligheder til børn og unge område

Fælles pejlemærker for digitalisering
Handlingsplanen består udover 30 initiativer, af syv pejlemærker for de kommende års fælleskommunale arbejde med digitalisering. Pejlemærkerne vil for det første være medvirkende til at forme, hvordan projekterne i handlingsplanen realiseres. For det andet kan pejlemærkerne anvendes i den enkelte kommunes strategiarbejde. På den måde kan fungere pejlemærkerne som en fælles referenceramme på tværs af kommunerne.

Der kan læses mere om initiativerne og pejlemærkerne i handlingsplanen, der findes i boksen til højre.

Nyheder

 • 23.01.18

  Agil digitalisering af arbejdsgange for fulde huse

  Ikke en stol var ledig, da lektor Thomas Hildebrandt fra ITU mandag den 22. januar 2018 holdt temadag i KL-huset i København. Temaet var agil digitalisering af arbejdsgange, og det store fremmøde er et bevis for, at digitalisering nu tager de næste store skridt fremad. Den 5. april og den 28. maj 2018 gentages temadagen, og tilmelding er åben nu.

 • 22.01.18

  Skal du også med til Kommunernes Digitaliseringstræf 2018?

  Digitalisering handler om mennesker – ikke kun om ny teknologi. Kommunernes Digitaliseringstræf i Kolding den 29. maj 2018 giver ny inspiration til dit lederskab af den digitale transformation af jeres kommune – med og for mennesker. Skal du med?

 • 19.01.18

  KL byder velkommen ved fællesoffentlig digitaliseringskonference 2018

  Når dørene slås op den 23. april til konferencen Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2018 ("FDA2018"), vil Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL i regi af Styregruppen for Data og Arkitektur byde alle interesserede it-arkitekter velkommen.

Annonce
Annonce

Annonce