Indhold

Indtast alt-tekst her.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har nu været i fuld drift siden 1. marts 2013. Kommunernes Borgerservice skal dog stadig varetage de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne. Derudover vil der være et tæt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om udveksling af oplysninger for sagsbehandlingen, helhedsorienteret kontrol, opkrævning, mv.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blev det aftalt, at endnu 5 områder skulle overgå til Udbetaling Danmark. Områderne er: Fleksydelse, begravelseshjælp, delpension, international sygesikring og efterlevelseshjælp. Myndighedsoverdragelsen er sket pr. 1. maj 2015

Læsevejledning og procesoverblik over udmøntning af opgavesplit

Boligstøtte

Folke- og førtidspension

Barselsdagpenge og familieydelser

Opkrævning

proces for udbetaling

helhedsorienteret kontrol

Aktuelt

  • 08.09.15

    KL: SKAT skal fortsat prioritere inddrivelse af borgernes gæld

    KL noterer, at SKAT på grund af ulovlig inddrivelse af gæld har besluttet at standse al inddrivelse af gæld via it-systemet EFI. KL har samtidig en klar forventning om, at SKAT fremover vil prioritere indsatsen med at inddrive kommunale restancer.

  • 28.04.15

    Administrativ information: Den 1. maj er Den Fælles Dataenhed en realitet – læs hvad det kommer til at betyde.

    Den Fælles Dataenhed blev aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015. Den Fælles Dataenhed er oprettet i Udbetaling Danmark og skal bidrage til samarbejdet mellem kommuner og Udbetaling Danmark om kontrol. Og bidrage til begge myndigheders arbejde med kontrol med social snyd og indsatsen mod fejludbetalinger. Den Fælles Dataenhed er bemyndiget til at lave registersamkøring på de kommunale ydelsesområder for kommunerne og skal bygge videre på erfaringerne med registersamkøring i Udbetaling Danmark. Samtlige kommuner skal lave en række forberedelser til at indgå i samarbejdet.

Annonce
Annonce

Annonce