Indhold

Kommunalret

Kommunalret er reglerne om kommunernes styrelse, de kommunale opgaver samt tilsynet med kommunerne. Den kommunale styrelseslov angiver de overordnede rammer for kommunalbestyrelsens virke, herunder reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. Herudover fastlægger den kommunale styrelseslov en række rettigheder og pligter for de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer. På denne side kan du finde materiale til brug for løsning af konkrete problemstillinger samt udvalgte nyheder på det kommunalretlige område.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce