Indhold

Artikler

 • 20.06.18

  De økonomiske rammer for 2019 er på plads

  Med økonomiaftalen for 2019 er rammerne for den kommende budgetlægning på plads. Aftalen indebærer et løft i servicerammen på 1,7 milliarder kroner og et anlægsniveau på 17,8 milliarder kroner. Derudover videreføres finansieringstilskuddet.

 • 13.06.18

  Konference: Skab økonomisk råderum

  Hvordan skaber man økonomisk råderum til at realisere nye initiativer? KL og KLK inviterer til konferencen "Kommunaløkonomisk Råderum 2018", hvor I bliver præsenteret for, hvordan I som kommune kan arbejde med at skabe råderum til politiske, administrative og faglige prioriteringer.

 • 07.06.18

  Økonomiaftale med nødvendigt rum til de ældre i 2019

  KL og regeringen har indgået en økonomiaftale for 2019. Aftalen indebærer et nødvendigt løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 17,8 mia. Derudover videreføres finansieringstilskuddet.

 • 07.06.18

  Omsæt nøgletal til gevinster på vejområdet

  Nyt nøgletalskoncept fra KL på vejområdet kaster lys over kommunernes driftsudgifter på vejområdet. Et kig på udvalgte kommunernes nøgletal byder på en masse spørgsmål og forundring, som kan omsættes til læring, inspiration og gevinster på tværs af sektoren.

 • 31.05.18

  KL’s forhandlere: Vi skal have en økonomiaftale med plads til de ældre

  Regeringen lægger op til nedskæringer på ældre og handicappede med sin linje i økonomiforhandlingerne, lyder det fra KL’s formand og næstformand efter dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

 • 31.05.18

  Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

  KL og Danske Regioner vil gerne samarbejde mere med det private erhvervsliv, men måltal for konkurrenceudsættelse er ikke den rette vej at gå. Det skriver de to organisationers formænd i fælles debatindlæg.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce