Indhold

Artikler

 • 17.04.18

  Uholdbart sammenbrud i forhandlinger om udligningsreform

  ”Kommunerne har længe efterspurgt en løsning på nogle af de grundlæggende udfordringer, der skulle løses med en justering af udligningssystemet. Derfor er det uholdbart, at politiske uenigheder på Christiansborg nu resulterer i, at kommuner med grundlæggende økonomiske udfordringer må stå hen i det uvisse.”

 • 13.04.18

  Børns diagnoser og skoletyper

  Formålet med dette analysenotat er at vise de aktuelle tendenser i tildeling af diagnoser til børn og unge i hospitalspsykiatrien og at koble tendenserne til udviklingen i de skoletyper, som de diagnosticerede unge går i.

 • 12.04.18

  Bedre rammer for tværkommunalt samarbejde

  KL’s kortlægning af kommunernes samarbejder viser, at kommunerne i vid udstrækning samarbejder om forskellige opgaver, at kommunerne har planer om yderligere samarbejder, men også at der bør skabes bedre juridiske rammer for samarbejde.

 • 06.04.18

  Forslag til forenkling af erhvervsfremme begrænser kommunerne

  ”Det er godt med en ny struktur med færre niveauer, men der er brug for et forenklet erhvervsfremmesystem med kommunerne i en helt central rolle. Kommunerne skal derfor fortsat kunne tilbyde 1:1 vejledning, og den kommunale erhvervsservice skal ikke begrænses ved lov. Endelig skal det kommunale udviklingsbidrag gå tilbage til kommunerne øremærket erhvervsfremmende tiltag. Det vil være en klar prioritet i økonomiforhandlingerne.”

 • 22.03.18

  Styrk skolegangen for udsatte børn og unge – det betaler sig

  Manglende skolegang er en risikofaktor, der er vigtigt at være opmærksom på, hvis børn og unge skal klare sig godt i livet. Ikke mindst er det vigtigt at få fokus på skolegang for børn og unge med særlige vanskeligheder. Nye tal, som KL har analyseret, viser, at der sker et markant fald i skolefravær ved anbringelse.

 • 05.03.18

  Regeringen leverer ikke lovede regelforenklinger til kommunerne

  En helt ny opgørelse viser, at regeringen har leveret under halvdelen af de regelforenklinger, som de lovede kommunerne sidste sommer. Det møder kritik i kommunerne, der påpeger, at de har brug for mindre bureaukrati, hvis de skal kunne drives så effektivt som muligt. Økonomi- og indenrigsministeren forsikrer, at ambitionerne er der, men at det tager lidt længere tid end forventet.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce