Indhold

Nummer 1, 9. januar 2018

 • Staten bygger mere og mere, mens kommunerne må holde igen

  Skiftende regeringer har haft som ambition at reducere kommunernes byggeri for ikke at overophede økonomien, men samtidig bruger staten en større og større andel af de samlede offentlige anlægsudgifter, viser nye tal. Kommunerne har stort behov for både at bygge nyt og renovere for at optimere driften og undgå endnu større regninger i fremtiden.

 • Skovene vokser og vokser, men hvordan skal vi bruge dem?

  Det danske skovområde er vokset drastisk, men hvad skal vi bruge den ekstra skov til? Regeringen arbejder i øjeblikket på en ny skovlov, som KL håber på dels giver bedre muligheder for friluftsliv for borgere og institutioner og dels en lempelse af fredskovsbegrebet. DIF håber også på bedre friluftsmuligheder, mens Danmarks Naturfredningsforening deler målet, men er betænkelig over for metoderne.

 • Kommuner: Udbud er svært på velfærdsområderne

  Mens kommunerne oplever økonomiske gevinster og få barrierer ved at få private til at løse opgaver på de tekniske områder, så er det mere udfordrende, når det handler om velfærdsområder som ældrepleje og botilbud, viser ny undersøgelse. Der er brug for, at private leverandører og kommuner i fællesskab bliver bedre til at udvikle innovative løsninger, hvis der skal konkurrenceudsættes mere, lyder det fra flere sider.

 • Kommunerne har godt fat i sundhedsfremme og forebyggelse

  Langt hovedparten af kommunerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggende indsatser, især indsatsen for bedre mental sundhed har rykket sig. Det viser en ny undersøgelse. Den store udfordring er at styrke samarbejdet på tværs af de kommunale sektorer og sikre det lange og seje træk, lyder det fra kommuner og fagfolk.

 • Leder: Vi skal investere i den borgernære velfærd

  Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, opfordrer i sin leder til, at der bliver rum til at investere i den borgernære velfærd, som kommunerne har ansvaret for.

Annonce
Annonce

Annonce